Domofony
wideodomofony
Instalacje
monitoringu
Instalacje
odgromowe
Pomiary
oświetlenia
Instalacje
elektryczne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Elektryfikacja rozpoczeła się w 1882 roku gdy Thomas Edison uruchomił pierwszą publiczną elektrownię co było powiązane z rozprowadzeniem elektryczności do odbiorców. Elektryfikacja na skalę masową rozpoczęła sie w latach 80 XIX wieku. W Polsce ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli (Dz. U. z 1950 r. Nr 28, poz. 256) była pierwszą i jedyną powojenną ustawą dotyczącą elektryfikacji. W myśl art. 1, pkt. 1 tejże ustawy "Powszechna elektryfikacja obejmuje doprowadzenie przewodów elektrycznych napięcia użytkowego do budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz założenie w tych budynkach wewnętrznego urządzenia odbiorczego."

Od tamtego czasu nastąpił znaczny postęp związany z rozwijem elektryfikacji w Polsce i na świecie. Obecnie nie wobrażamy sobie życia bez elektryczności, większość otaczających nas urządzeń zasilanych jest energią elektryczną.

Proponujemy Państwu nowoczesne rozwiązania instalacji elektrycznych, które wykonujemy w zakresie:


instalacji elektrycznych

instalacji odgromowych

instalacji antenowych

instalacji monitoringu

instalacji domofonowych

instalacji alarmowych

 

Instalacje elektryczne wykonujemy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz normami:

PN-IEC 60364-3 PN-IEC 60364-4 PN-IEC 60364-5 PN-HD 60364-1

PN-HD 60364-4 PN-HD 60364-5

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności