Domofony
wideodomofony
Instalacje
monitoringu
Instalacje
odgromowe
Pomiary
oświetlenia
Instalacje
elektryczne

INSTALACJE ODGROMOWE

Piorun to bardzo silne wyładowanie elektryczne w atmosferze powstające naturalnie. Podczas uderzenia pioruna energia elektryczna zostaje rozładowana w punkcie uderzenia łuku elektrycznego w powierzchnię ziemi lub budynku, co może być bardzo niebezpieczne dla znajdujących się w pobliżu ludzi oraz urządzeń. Następstwem tego może być pożar lub wystąpienie impulsu elektromagnetycznego którego napięcie jest tak duże że może spowodować poważne uszkodzenia i zniszczenia sieci oraz przyłączonych do tych sieci urządzeń.

Jeżeli planują Państwo montaż instalacji odgromowej niezbędne jest wzięcie pod uwagę:

  • jakości użytych materiałów (kiepska jakosc materiałów użytych do budowy instalacji odgromowych, to więcej pracy przy późniejszych konserwacjach i krótszy okres eksploatacji) w momencie uderzenia pioruna elementy instalacji narażone są na duże siły związane z przepływem olbrzymiego prądu. Dzięki wysokiej jakości materiałów nie następują odkształcenia czy mechaniczne uszkodzenia.
  • założenie ograniczników przepięć zabezpieczających ludzi w budynku przed porażeniem oraz urządzenia elektryczne przed uszkodzeniem.

Można stwierdzić, że nie zawsze jest konieczność montażu instalacji odgromowej, gdy ukształtowanie terenu np. wysokie obiekty znajdują się w odpowiedniej odległości czy nieznaczna ilość dni burzowych w roku, zmniejszają ryzyko uderzenia pioruna w budynek. Biorąc pod uwagę niewielki koszt w porównaniu do kosztu ewentualnego zniszczenia budynku i urządzeń w nim zainstalowanych, podjęcie decyzji o montażu instalacji odgromowej i urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej jest ekonomicznie uzasadnione. W perspektywie kilku ostatnich lat, stwierdzić można, że ilość dni burzowych znacznie wzrosła, jednocześnie stały się one bardziej gwałtowne i nieprzewidywalne.

 

Nasze instalacje zabezpieczają:

  • budynek przed uszkodzeniami fizycznymi
  • istoty żywe przed napięciami rażeniowymi, dotykowymi i krokowymi
  • przed piorunowym impulsem magnetycznym i przepięciami
  • przed zakłóceniami elektromagnetycznymi

Zapewniamy:

  • projekty dla instalacji które tego wymagają
  • dokumentacje powykonawczą (protokół z pomiarów)
  • wysoką jakość użytych materiałów

 

W celu uzyskania opłacalnej ekonomicznie i skutecznej technicznie ochrony odgromowej budynku, jego wyposażenia oraz osób przebywających w jego najbliższym otoczeniu prosimy o kontakt z firmą EL-TECH


Ochronę odgromową wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami:

PN-EN 62305-1 PN-EN 62305-2 PN-EN 62305-3 PN-EN 62305-4

PN-IEC 60364-4

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności