Domofony
wideodomofony
Instalacje
monitoringu
Instalacje
odgromowe
Pomiary
oświetlenia
Instalacje
elektryczne

POMIARY ELEKTRYCZNE

Wykonujemy pomiary w zakresie:

 • Pomiary elektryczne
  • Pomiary parametrów pętli zwarcia
  • Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B
  • Pomiar rezystancji uziemienia
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych

 

 • Badanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych
  • Badanie rezystancji przewodu PE,
  • Badanie rezystancji izolacji,
  • Badanie prądu upływu,
  • Dotykowy prąd upływu,
  • Zastępczy prąd upływu,
  • Różnicowy prąd upływu,
  • Prąd upływu PE

 

 • Pomiary oświetlenia
  • Oświetlenia ogólnego
  • Oświetlenia stanowisk pracy
  • Oświetlenia awaryjnego i dróg ewakuacyjnych
  • Oświetlenia zewnętrznych miejsc pracy

 

Wykonujemy pomiary okresowe i odbiorcze w instalacjach domowych, budynkach użyteczności publicznej, budynkach biurowych, budynkach mieszkalnych,

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności